Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК17-РА50-39/21.09.17г  на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”Цар Борис ІІІ”, кв.196, УПИ
V-622 и УПИ ХХІV-396 в съответствие с чл.15 ал.3 от ЗУТ

Прикачени файлове