Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  №РОК 18-РА50-32/25.07.2018г  на Главния архитект за допускане
на градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел-актуализация”
кв.12 УПИ  XXVI, УПИ ХХVІІ и УПИ ХХVІІІ – ПИ 68134.4334.320, ПИ
68134.4334.331 и ПИ 68134.4334.332.

Прикачени файлове