Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 17-РА50-32/27.07.2017г .на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел”, кв.26“б“, УПИ VІІ-715,1257 (ПИ 68134.4337.128, ПИ 68134.4337.127, ПИ 68134.4337.1257 и ПИ 68134.4337.9946)

Прикачени файлове