Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 17-РА50-08/22.02.2017г. на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел”, кв.40“а“, УПИ
ІХ-362 и УПИ Х-общ. (ПИ 68134.4339.9877 и ПИ 68134.4339.9878)

Прикачени файлове