Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 16-РА50–57/01.12.2016г. на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”с.Мало Бучино”, кв.16, УПИ IХ-240 и УПИ ХV-241 в съответствие с мотивираното предложение.

Прикачени файлове