Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 16-РА50-53/ 24.11.2016г. на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”с.Мало Бучино”, кв.16, УПИ ХІ-347 в съответствие с границите на ПИ 46721.3851.2021 съгласно кадастралната карта.

Прикачени файлове