Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК 16-РА50-18/08.04.2016г.на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел”, кв.212, УПИ ХІІІ-192 ( нови ПИ 68134.4335.9504 и ПИ 68134.4335.9460).

Прикачени файлове