Skip to main content

Popular

Recent

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Заради създалата се ситуация и обявеното извънредното положение в страната и във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2020/2021 година (21.04-21.05), Ви уведомяваме, че при подаване на заявления за прием, всички необходими справки за гражданско състояние ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!
Заявлението за прием можете да изтеглите от тук – Заявление_1_клас  или от страницата на съответното училище. След попълване, заявлението се изпраща на имейла на  училището.

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.
Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.
След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за прием на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища са:
– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за настоящ адрес
– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
– Удостоверение за раждане на детето

В тази връзка Ви предлагаме, електронно подаване на ИСКАНЕ за издаване на удостоверения  и доставката им до дома.
За целта е необходимо да изтеглите от тук –  (искане -word) (искане-pdf) и да попълните по образец, като заплатите съответната такса по банков път по сметка на СО-Район „Овча купел“ – BG57SOMB91303124913501. В „основание“ следва да посочите три имена и ЕГН. Таксата за издаване на удостоверение за „постоянен/настоящ адрес“, както и за „промени на постоянен/настоящ адрес“ е 3. 50 лв., а за „семейно положение, съпруг, съпруга и деца“ и  за „родените от майката деца“ е 5 лв. Сканираното (или електронно попълнено) ИСКАНЕ заедно с копие от платежното нареждане се изпращат на имейл: priem1klas@ovchakupel.bg и в съответствие с посочената от Вас в заявлението услуга за доставка  ще получите оригинал на удостоверението.  Моля, при изпращане на имейл, вписвайте и телефон за връзка с Вас! Тук може да видите Цените на куриерската услуга за доставка на удостоверенията.

Вашите въпроси може да задавате и на имейл: obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

Оставаме на разположение!

Ето и прилежащите територии на съответните училища в район Овча купел:

53 ОУ – виж карта
Квартал Горна баня, Граница с ж.к. “Овча купел“ , улица „Бойчо Бойчев“

72 ОУ – виж карта
Квартал Суходол и Село Мало Бучино граница Околовръстен път

66 СУ – виж карта
Граници на микрорайона: Бул. „Монтевидео“-четни номера, Бул. “Никола
Петков“-четни номера, Бул. Цар Борис ІІІ“ – четни номера, Бул. „Овча
купел“ четни и нечетни номера, Владайска река, ул. „Майстор Кънев“-
нечетни номера. Улици: “Горица“, “Гусла“, “Костор“, „Летовищна“,
„Зелена ливада“ ,Народен герой“, “Войводска могила“, „Паскал Тодоров“,
Рачка“, „Долно село“, „Ливада“, „Букет“, “Киевска“, “Ново село“,
“Загребска“, “Витошка поляна“, 668, “Полски венец“, „Нов век“, „Боряна“
„Коста Илиев“, “Роден кът“, “Институтска“, “Земеделска“, “Любляна“,
“Калояново“, “Евлия Челеби“, „Боряна“, 694, 686, 693, “Иван Радоев“,
Маньово бърдо“, “Бойчо Огнянов“, “Драгоман“, “Бързалица“, 696, 692 ,685,
„Проф. Михайло Парашчук“, “Лечебен извор“, “Буземска“, 672, 683, 688,“
Арх. Франт Лойдрайд“, “Народно хоро“, “Александър Вайнер“,
“Рождество“, “Камелия“, 697, 687, 679, 680, 677, 676, 682, 678, “Брезоврид“,
“Крушовски връх“, 672, “Момкова баня

88 СУ- виж карта
Граници на микрорайона: Бул.“Монтивидео“четни и нечетни номера, от №
21 и № 68 нагоре,ул. “Маестро Кънев“ четни номера, Бул. „Овча купел“
четни и нечетни номера от № 51 и № 28 нагоре, Владайска река, бул.
„Житница“. Улици: „Президент Линкълн“ от 1 до 41 номера и от 2 до 40
четни и нечетни, 674, 675, “Крушовски връх“ от 25 и 30 номера нагоре, 659,
662, 661, 663, „Кукуряк“, 660, „Ахелой“, „Гълъбова“, „Лиляче“, „Първенец“,
„Александър Геров“, „Проф. Стоян Белинов“, „Босилек“, „Орчо войвода“,
„Земляне“, „Росна“, „Стефан Кънев“, „Теменужка“, „Леденче“, „Зеленика“,
658, 747, 748, „Месечинка“, „Кърпи кожух“, „Димитър Попниколов“,
„Пролетен ден“, „Юрдан Иванов“, „Анастасия Димитрова“, „Василий
Верешчагин“, „Братя Бартел“

149 СУ – виж карта
Градици на микрорайона: Бул.“Монтевидео“,ул.“Бойчо Бойчев“, бул.
„Президент Линкълн“, четни и нечетни номера от № 40 и 41 нагоре. Улици:
„Братя Бартел“ продължение след пресичане на бул. „Монтевидео“,
„Лукарго Амадей“, „Вацлав Роубол“, 761, 762, 763, 764, 767, „Петя
Дубарова“ , „Промишлена“, 765, „Иван Хаджийски“, „Леополд Седлар
Сенгор“, част от „Маестро Кънев“, „Франкофония“, „Пиер дьо Ронсар“,
„Акд. Константин Пашев“, „Карл Трънка“, „Фридрих Грюнангер“, „Братя
Прошек“, „Жюл Лошо“, „Петър Димков“, „Централна“, „Антонин Колар“,
„Херман Майер“, „Феникс“, „Детелина“, „Сребърни звънчета“, „Николай Копиткин“

 

Прикачени файлове