Skip to main content

Popular

Recent

Главен архитект

арх. Емилия Веселинова Андреева

образование:

Завършва ВИАС, специалност „Архитектура“ през 1980 г.

От 1980 г. до 1995 г. работи като проектант и технически контрол по част архитектурна в ИО „Леяркомплект“, ИО „Техмет“ и „Машпроект“.

От 04.1996 г. до 08.2013 г. е Главен архитект на СО – район „Овча купел“.

От 08.2013 г. до 12.2014 г. е Директор на Дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване“ в Министерство на инвестиционното проектиране.

От 01.2015 г. е Главен архитект на СО – район „Овча купел“.

Участва като проектант в проектиране и изграждане на промишлени обекти, почивни бази, обществени и жилищни сгради.