Skip to main content

Popular

Recent

Публична покана за възлагане на обществена поръчка № 9018655

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване на спортни зали и учебни кабинети в 88 СОУ „Димитър Попниколов” с прилежащите към тях помещения: съблекални, складове, учителски стаи”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”, регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9018655

 

Приложение към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване на спортни зали и учебни кабинети в 88 СОУ „Димитър Попниколов” с прилежащите към тях помещения: съблекални, складове, учителски стаи”, находящо се на територията на СО- район „Овча купел”

Прикачени файлове