Skip to main content

Popular

Recent

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № АБ-0818-11/29.09.2015г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ПИ 68134.4327.2714, ПОПАДАЩ В УПИ V- ЗА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, КВ. 27

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № АБ-0818-11/29.09.2015г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ПИ 68134.4327.2714, ПОПАДАЩ В УПИ V- ЗА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС,  КВ. 27 – Регистрирана в АОП под номер 9046306
http://dox.bg/files/dw?a=74210574f5 – Проектна документация

Прикачени файлове