Skip to main content

Popular

Recent

Открита процедура – доставка на храна за ОДЗ, ЦДГ, ДЯ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения ОДЗ, ЦДГ, ДЯ на територията на СО район „Овча купел „.

Обявена в АОП с обявление номер 68 55 49/02.09.2015г.

Приложение : Конкурсна документация и образци.

Дата : 02.09.2015г.