Skip to main content

Popular

Recent

Документация за възлагане на обществена поръчка. АОП под № 612374

Публикувана в Понеделник, 30 Юни 2014

Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения /ОДЗ, ЦДГ, ДЯ/ на територията на СО – район “Овча купел”, обявена с Решение № РД 09-112/30.06.2014 г. на Кмета на СО- район „Овча купел“. Регистрирано обявление в АОП под № 612374.

Добавено в сряда, 9 Юли 2014

Решение за промяна изх. № РД 09-120/09.07.2014 г. на Кмета на СО- район „Овча купел”, регистрирано в Агенция за обществени поръчки под № 614648/ 09.07.2014г.

Документация за възлагане на обществена поръчка към решение за промяна изх. № РД 09-120/09.07.2014 г. на Кмета на СО- район „Овча купел”, регистрирано в Агенция за обществени поръчки под № 614648/ 09.07.2014г. 

Публикувана в Сряда, 20 Август 2014

 

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценовите оферти