Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за: “Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж: “Изграждане на Гл.кол.І в участъка от ул.“Падина“ по ул. „Орех“ до ОТ 148 на ул. “Орех“ – втори етап, кв. Суходол, район „Овча купел“ и съпътстващ водопровод.“

Публично състезание за: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж: “Изграждане на Гл.кол.І в участъка от ул.“Падина“ по ул. „Орех“ до ОТ 148 на ул. “Орех“ – втори етап, кв. Суходол, район „Овча  купел“ и съпътстващ водопровод.“ Уникален номер на Обявлението в АОП № 908260.

Прикачени файлове