Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за: Избор на изпълнител за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения /ДГ и ДЯ/ на територията на СО – район “Овча купел”
Публично състезание за: Избор на изпълнител за “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения /ДГ и ДЯ/ на територията на СО – район “Овча купел”. Уникален номер на Обявлението в АОП № 824186.