Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж за реализация на подобект: „Работен проект за ВиК мрежа на кв. „Овча купел-стара част“, Подетап I „А“

Публично състезание за: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж за реализация на подобект: „Работен проект за водопроводната мрежа на кв. „Овча купел – стара част“ – Кл.58, 57, 4,13, Гл. кл.I, 36, 37, 15, 12, 25*, 25, 26, 22, 24, 31, 35, 46, 44, 97, 7, 9, 11, 12, 5, 14, 16, 14а,14б, 1, 2 и подобект: „Работен проект за канализационната мрежа на кв. „Овча купел – стара част“ – Кл.25, 27, 29, 28, 30, 47, 46, 48, 71, 90, 86, 94а, 105, 58, 107, 53, 101, 118, 119, 210, 213, 247, 249, 248, 252, 250, 253, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17, район „Овча купел“ гр. София, Подетап I „А” – Канализационни клонове: Кл.4, Кл.17, Кл.1, Кл.5, Кл.6, Кл.7, Кл.10, Водопроводни клонове: k.-14b, k-15 от т. 3 до т. 86, k-5, k-2, Гл. клон I  от т.2 до т. 3, k-14, k-16, k-14а, k-1 от т. 61 до т. 62, от „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. „Горна баня“ по договор № DIR-51011119-С025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н „Овча купел“ за м. „Овча купел – стара част“ и кв. „Горна баня“ по ОП „Околна среда 2007-2013“. Уникален номер на Обявлението в АОП № 864427.

Прикачени файлове