Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения (ДГ и ДЯ) на територията на СО – район “Овча купел”

Публично състезание: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения (ДГ и ДЯ) на територията на СО – район “Овча купел”. Уникален номер на Обявлението в АОП № 903203.

Прикачени файлове