Skip to main content

Popular

Recent

Открита процедура за „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Овча купел“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции“

Открита процедура за „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Овча купел“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции“. Уникален номер на Обявлението в АОП № 811225.

 

Технически паспорти и доклади от обследване – качени на 25.10.2017 г. (400MB)

Прикачени файлове