Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 9 за обществена поръчка

Обява № 9 от 30.10.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:

“Текущ ремонт на ул. „Рождество“, от ул. „Бързарица“ до ул. „Маестро Кънев“, на територията на СО- район „Овча купел“