Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 8 за обществена поръчка

Обява № 8 от 21.08.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:

Преустройство и ремонт на общинска сграда в УПИ V-за хотелски комплекс, кв. 27, м. кв. „Горна баня“, ул. „Каменица“ № 2, район „Овча купел“, гр. София”.