Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 3 за обществена поръчка

Обява № 3 от 07.08.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за изпълнение на: Ремонт на междублокови пространства, направа на площадки за отдих и пътеки на територията на район „Овча купел“.