Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 2 за обществена поръчка

Обява № 2 от 05.07.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Възстановяване и извършване на ремонтни дейности на четири броя детски площадки на територията на СО-район „Овча купел“, съответно:

– Детска площадка, находяща се между бл. 506 и бл. 507, ж.к. „Овча купел“ 1;

– Детска площадка, находяща се зад бл. 15, ж.к. „Овча купел“ 2;

– Детска площадка, находяща се в парк „Линкълн“, ж.к. „Овча купел“ 2;

– Детска площадка, находяща се зад бл. 30, ж.к. „Овча купел“ 2“