Skip to main content

Popular

Recent

Обява №2 за обществена поръчка

Обява 2 от 20.07.2016г. за обществена поръчка на стойност по чл 20, ал 3 от ЗОП, с предмет:

„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строеж: подобект: „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв.”Горна баня” по договор № DIR-51011119-СО25/17.02.2012 г. за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на СО-район „Овча купел” за м.Овча купел-стара част и кв.”Горна баня” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, подобект „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.”Горна баня” – кл.27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл.кл.III, кл.171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62” и подобект „Работен проект за канализационна мрежа на кв.”Горна баня” – Гл.кл.I-ГБ, Гл.кл.I-ГБ/8,9,10,11; кл.7, 14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл.кл.II-ГБ/62, 64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел”, гр.София, подетап I „А” – Канализационни клонове: Кл.26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152; Водопроводни клонове: k-178, Гл.кл.III, k-171, k-169, k-168, k-153, k-154, k-51, k-62 от „Идеен проект и работен проект за ВиК мрежи за кв.” Горна баня”