Skip to main content

Popular

Recent

Срещи във връзка с ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“

Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВИ КАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

 

РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

ДАТА: 16.юни (вторник) ЧАС: от 14:00 до 16:00 и

ДАТА: 19.юни (петък) ЧАС: от 14:00 до 16:00

МЯСТО: НЧ „Пробуда“, кв. „Горна баня“, ул. „Планиница“

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02/942 24 44 (8:30–21:00 ч. без почивен ден)

#МислиЧисто

Смени старата си печка с еко отопление

* Столична община си оставя правото да променя датите на срещите в хода на изпълнение на графика, като всяка дата може да бъде променяна не по-късно от 8 дни преди датата на самото събитие. Актуална информация може да получите в районната администрация и на следния ел. адрес: https://www.sofia.bg/opos

** Информационните срещи ще се осъществяват при условията на спазване на предписаните от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

 

П.П

Уважаеми Госпожи и Господа,

Приложено изпращаме отговори на често задавани въпроси от граждани във връзка с подаването на документи за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

Прикачени файлове