Skip to main content

Popular

Recent

Корекции на два речни участъка на р.Владайска
От  01 Април 2023г. се започнаха корекции на два речни участъка на
р.Владайска: при моста на ул.“Народен герой“ 350 м, и участъка от
бул.“Овча купел“ до стадион „Славия“.  Продължителност на СМР 10 месеца.
Успоредно с това, от 15 май започва и ремонт на ул.“Народен герой“,
включително нов мост над р.Владайска, обща дължина на участъка -580м от
ул.“Любляна“ до локално платно на бул.“Цар Борис ІІІ“. Продължителност
на СМР 6 месеца. Разрешението за строеж е влязло в сила. Умоляваме
гражданите да спазват временната организация на движението и обходните
маршрути!