Skip to main content

Popular

Recent

Кампанията за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 20.05.2020 г. Столична община обявява начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Всички документи за кандидатстване на гражданите, както и допълнителна информация: https://www.sofia.bg/opos

Прикачени файлове