Skip to main content

Popular

Recent

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца – януари и февруари 2022г.

Заедно с попълнено Искане за обезщетение е необходимо да бъдат добавени и съответните разходни документи:

-фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)

или

-фактура и касов бон (при плащане в брой).

Срокът за представяне на документите е 05.03.2022 г.

Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца, месец януари и февруари – Искане01-02.2022

Прикачени файлове