Skip to main content

Popular

Recent

График за провеждане на мероприятия по контрол на бълхи и комари

Уважаеми съкварталци,

В изпълнение на задълженията на фирмата изпълнител към СО по Договор №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г. Ви информирам за съгласуваните от Дирекция “Зелена система” индикативни графици за провеждане на предстоящите мероприятия за контрол на комари и бълхи на територията на Столична община, както следва:
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА БЪЛХИ
19.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ
18.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
Графиците ще бъдат спазени при позволяващи дейността метеорологични условия!