Skip to main content

Popular

Recent

Детска площадка на ул. Буземска и ул. „Лечебен извор“

През месец Декември, бе изградена детска площадка на ул. Буземска и ул. „Лечебен извор“ в парк „Овча купел“. Детската площадка е комбиниран тип за деца от 3-12 год., подходяща и за деца с нарушени двигателни функции, осигурен е достъп и за деца в неравностойно положение, като връзките за трите кръга площадки са удобни за предвижване. Около играчките са осигурени места за маневриране на инвалидни колички и настилка за движението им.