Skip to main content

Popular

Recent

Информация за родители на неприети в детски ясли деца

Уважаеми родители,

На 24.01.2023 г. в Държавен вестник е обнародвано Постановление №7 на МС, с което се регламентира продължаването на компенсирането на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи и през 2023 г. Продължават да се прилагат условията и редът, определени с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г.

При първоначално кандидатстване е необходимо да бъдат представени следните документи:

 • Заявление /образец/
 • Договор с частната детска ясла или с физическо лице /Представя се еднократно или при промяна в условията/
 • Фактура
 • Платежно нареждане или касов бон
 • Удостоверение за банковата сметка / Представя се еднократно/

Не се приемат друг вид документи за разходи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

При непредставяне на някой от документите не се изплаща компенсация!

Напомняме на всички, че срокът за кандидатстване за м. януари 2023 г. е 05.02.2023 г. Кандидатстването е до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсация.

Документи представени след срока няма да бъдат разглеждани!

Прикачени файлове

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Прикачени файлове

Списък с одобрени за компенсации деца, неприети в общински ясли

Списък с инициали на децата, неприети в детски ясли, одобрени за компенсиране за м. нември

Инициали на деца – Ясли м.11

 

Прикачени файлове

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца за ноември и декември 2022

Напомняме Ви, че заедно с Искането за обезщетение е необходимо да добавите и съответните разходни документи:

 • фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)                                                  или
 • фактура и касов бон (при плащане в брой).

Срокът за представяне на документите е 05.01.2023 г.  Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца за ноември и декември 2022 – Искане11-12.2022

Прикачени файлове

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ