Skip to main content

Popular

Recent

На вниманието на родителите, чиито деца не са приети в общински или държавни детски ясли и градини!

Уважаеми родители,

За новата 2023/24 учебна година предстои стартиране на електронна система за подаване на документи за компенсация на деца неприети в  общински или държавни детски ясли и градини. Подаването на документи ще се осъществява през нов модул в ИСОДЗ.

В тази връзка моля всички родители на деца, неприети в детски ясли, да не подават документи в деловодството.

За летния период 01.07.-14.09.2023 г. приемът на документи за компенсации на деца неприети в общински детски градини продължава да се извършва по стария начин в деловодството на район „Овча купел“. Срок –  5 октомври 2023 г.

Повече информация ще бъде качена на сайта на район „Овча купел“.

В помощ избирателите

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА  29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ .

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

ТЗ ГРАО СОФИЯ-ГРАД

Информация за компенсиране на неприети деца в общински детски градини за летния период 

Уважаеми родители,

Периодът за компенсиране за неприети деца в детски градини за летните месеци е от 01.07. до 14.09.2023 г. Срокът за подаване на документи за компенсиране е 05.10.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно с искането:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон (при плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Няма да бъдат приемани документи с вписан различен период за компенсиране, както и с непълен набор финансови документи!!!

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.10.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове

Мост над река Владайска.

Уважаеми граждани,
Във връзка с аварийното състояние на пешеходния мост над река Владайска
и изграждането на ново съоръжение, попадащо в обхвата му за обект
„Реконструкция на ул. „Народен герой“ от бул. „Цар Борис III” до ул.
„Любляна“  от 02.08.2023г. моста ще бъде демонтиран.
Извинете ни за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!

Подай сигнал

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение

    Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ