Skip to main content

Popular

Recent

Частично ограничение на движението

Уважаеми съграждани,

 

във връзка с Обект: Събаряне на сгради до кота 0,00 и изравняване на терена под сградите с местонахождение: гр.София, СО район „Овча купел“, бул.“Цар Борис III“ № 134, поземлен имот с идентификатор 68134.4340.1559, както и съгласно изготвен проект за товаро-разтоварни дейности при разрушаването на сгради в имота, частично се ограничава движението по:

– ул.“Костур“, в участъка между ул.“Летовищна“ и ул.“Гусла“, за периода 21.08.2017 г. – 23.08.2017 г. и 18.09.2017 г. – 23.09.2017 г.,

северния тротоар на ул.“Гусла“, в участъка между ул.“Костур“ и локалното платно на бул“Цар Борис ІІІ“, за периода 20.11.2017 г. – 22.11.2017 г.

Проектът за ВОБД е изготвен съгласно Наредба  № 3 от 16.08.2016г. за временна организация и безопасност на движението  при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Настоящият проект е съгласуван в СО към отдел „Управление и анализ на трафика“ и  органите на КАТ.

Преминаването на автомобилите се обезопасява и със съответната знакова сигнализация.

Обява за работно място

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ

София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В

централа 02/955 – 44 – 62; тел. 02/855 – 61 – 61; факс 02/955 – 95 – 68


Търси да назначи специалист за длъжността

Младши експерт „Контрол по строителство“

 І. Изисквания към кандидатите:

 1. Висше строително образование;
 2. Стаж по специалността – минимум 2 години;
 3. Добра компютърна грамотност – работа с MS Office и Autocad;
 4. Познаване на законовата и нормативна уредба в строителството;
 5. Свидетелство за управление на МПС – категория „В“.

ІІ. Отговорности:

 1. Осъществяване превантивен контрол върху извършеното строителство на територията на район „Овча купел“;
 2. Прилагане на административно-наказателните разпоредби на ЗУТ по отношение на незаконното строителство;
 3. Проверка и отговор на постъпили сигнали от граждани, фирми и институции.

ІІІ. Указания към кандидатите:

 1. Необходими документи за кандидатстване:

– Автобиография /СV/;

– Документ за завършено образование – копие;

– Свидетелство за управление на МПС – копие;

– Други документи за допълнителни квалификации.

 1. Документите за кандидатстване се подават до 25август в сградата на СО – район „Овча купел“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В, І етаж – Деловодство;
 2. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

 

София

09.08.2017 г.

Прикачени файлове

Важно !

ВАЖНО!

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „МОНТЕВИДЕО“.

Уважаеми съграждани, във връзка с предстоящите ремонтни дейности по ул. „Монтевидео“ Ви предоставяме план за организация на системата за обществен транспорт.

 

ВАЖНО!!! ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛ. „МОНТЕВИДЕО“

Уважаеми съграждани, във връзка с предстоящите ремонти дейности по ул. „Монтевидео“ се налага въвеждането на временна организация на движението.

Повече информация може да получите от прикаченият файл с ВОД

Начало на строително-ремонтните дейности 28.07.2017г.

Предвижда се строително-ремонтните дейности да приключат в средата на месец октомври 2017г.

Прикачени файлове