Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа!

Информация за Африканска чума по свинете

Прикачени файлове

Информация за Африканска чума по свинете

Прикачени файлове

ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

 • Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни).
 • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
 • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
 • В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на разпространението му.
 • Хората и другите видове животни не боледуват!!!
 • Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :
 • с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;
 • с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени

свине;

 • със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;
 • с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА:

 • КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГНИЩА НА АЧС
 • ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ

ВАЖНО Е:

 • Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
 • Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
 • Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
 • В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
  • били в контакт със заразени домашни свине;
  • били в контакт с диви свине;
  • били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
  • участвали в ловни излети, дърводобрив и др.
 • Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.
 • При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.

Прикачени файлове

ОБЯВА

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между СО – район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) започва строителство за обект: Проект: „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. „Горна Баня“ по договор № DIR-51011119-S025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н „Овча купел” за м. Овча купел – стара част и кв. ”Горна Баня” по ОП „Околна среда 2007-2013”.

Подобект: „Работен проект за канализационната мрежа на кв. „Горна Баня“ – Гл. Кл. I-ГБ, Гл.кл. – ГБ/8,9,10,11; кл. 7,14,20,21/24,25,23,26,46,56, Гл.кл. II-ГБ, Гл.кл.II-ГБ/62,64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152 “район „Овча купел“ гр. София

Подобект: „Работен проект за водопроводната мрежа на кв. „Горна Баня“ – кл. 27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. Кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“,

Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Горна Баня“.

Подетап I„В” – Канализационни клонове: доизграждане на Гл.кол.I, Гл.кл.I – ГБ/8,9,10,11; кл. 7, кл.14, кл.20, кл.21/24,25, кл.23; Водопроводни клонове: к-27, к-44, к-43, к-28(част от него), 160,161

НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО 01.04.2019г.

Ще бъдат реализирани:

 • нова канализационна мрежа с дължина ~ 1186,72 м.
 • нова водопроводна мрежа с дължина ~ 849,50 м.

Проектът е на стойност: 1784864,68 лв.с ДДС.

Ще се изградят ВиК мрежи по следните улици:

 • ул. „Дон“
 • ул. „646“

Срок за изпълнение: 150 календарни дни.

Loading...