Skip to main content

Popular

Recent

откриване на строителна площадка за строеж „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.“Горна баня“

На 27.09.2016 г. беше подписан Протокол обр.2а за откриване на строителна площадка
за строеж „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.“Горна баня“ – кл. 27, 44, 43,
28, 161, 160, 178, Гл. кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“ и
„Работен проект за канализационна мрежа на кв. „Горна баня“ – Гл. кл. 1-ГБ, Гл. кл. 1 –
ГБ/8, 9, 10,11; кл.7,14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл. кл. П-ГБ, Гл. кл. П-ГБ/62, 64; кл. 66,
67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел“ гр. София, подетап I„А” –
Канализационни клонове : Кл,26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152;
Водопроводни клонове k-178, Гл. кл, III, k-171, k-169, k-171, k-168, k-153, k-154, k-51, k-
62“.
Ще се изградят ВиК мрежи по ул.“Николай Хрелков“, бул.“Никола Петков“, ул.“757“,
ул.“Гръсниче“, ул.“Синьо езеро“, ул.“Отдих“ и ул.“Извор“.
Строително-монтажните работи ще започнат от бул.“Никола Петков“, в участъка от
ул.“Ехо“ до ул.“Николай Хрелков“, където движението на МПС ще се извършва в едното
пътно платно и ще се регулира със светофарна уредба

Покана за консултации

Покана страница 1 Покана страница 2 Покана страница 3

Прилагане на мерки по здравеопазване на животните на територията на Столична община – заразен нодуларен дерматит

Във връзка с чл. 113,т. 1 и т. 7 от Закона за ветеринарномедецинската дейност, както и Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Столична община и във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) по едрите преживни животни и прилагане на мерки по здравеопазване на животните на територията на Столична община е необходимо да бъдат спазени по долните инструкции на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

Прикачени файлове

Нова наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата

Във връзка с приемането на нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 на СОС от 25.06.2015г., Ви обръщаме внимание по отношение на следната информация в приложението по-долу