Skip to main content

Popular

Recent

Почистване  на  образуваното нерегламентирано сметище по протежението на ул. „Житница“

СО район „Овча купел“, отново предприе действия по почистване  на  образуваното нерегламентирано сметище по протежението на ул. „Житница“.

Важно!

Прикачени файлове

Програмата „Зелена София“

На основание Заповед № СОА18-РД09-492/17.05.2018 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране напроекти по Програма „Зелена София” за 2018 г.

Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 18.06.2018 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столичнаобщина:  www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”.

Важно !

Loading...