Skip to main content

Popular

Recent

Предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от изгубване

С Решение № 897 по Протокол № 66/24.11.2022 г. на Столичен общински съвет са изменени и допълнени ПРАВИЛАТА за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства, приети с Решение № 270 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.

С Правилата и условията за получаване на GPS устройства можете да се запознаете в прикачения файл. Там са и всички необходими формуляри, които е необходимо да се подадат за получаване на устройствата.

Подаване на документи:

В Деловодството на Столична община, на ул. „Московска“ № 33.

В съответната Районна администрация, в която лицето е регистрирано по настоящ адрес (местоживеене), или по постоянен адрес (по лична карта, само когато няма друг настоящ адрес извън София-град.)

Как?

На хартия, по гореописания начин (запечатани в плик).

На електронен адрес (имейл на Столична община, или на съответната районна администрация), като целият пакет от документи следва да се сканира и в текста към имейла да се напише същото като на плика – че се кандидатства по Решение № 270 на Столичен общински съвет, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства и Трите имена на кандидата.

 Ако предадете на съответната Районна администрация пакета от документи (независимо дали на хартия, или електронно) те мигновено ще бъдат препратени към Столична община.

Лице за контакт : Андрея Ружева старши експерт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ на СО

тел.: 0886 004 339

ел. поща: a.ruzheva@sofia.bg

Кампания за получаване на домашни компостери

“Компостирай вкъщи“ е кампания на Столична община, в която ще бъдат раздадени безвъзмездно компостери на гражданите, заявили желание да събират отделно своите биоразградими отпадъци. В рамките на инициативата предстои да бъдат закупени и раздадени до 2000 бр. компостери.

Целта на кампанията е да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен  и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране.

За да се включите в кампанията и да получите домашен компостер е нужно да подадете Заявление-компостер в деловодството на районната администрация, адрес: бул. Цар Борис III № 136 В или на ел. поща:  so_ok@ovchakupel.bg

Необходимо условие е да притежавате двор (в собствен имот), в който да бъдат поставени домашните компостери.

Срокът за подаване на заявления за включване в кампанията „Компостирай вкъщи“ е 09.03.2023 г.

Прикачени файлове

Кандидатсване за компенсации за неприети деца в детски градини

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца за м. януари и февруари 2023 г.

Напомняме Ви, че заедно с Искането (Искане01-02.2023Бланка)  за обезщетение е необходимо да добавите и съответните разходни документи:

 • фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)                                                     или
 • фактура и касов бон (при плащане в брой).

Срокът за представяне на документите е 05.03.2023 г.  Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

Родителите, които подават за първи път Заявление трябва да знаят, че компенсирането започва от месеца, следващ месеца, през който са подали заявлението!

Подаването на документи за компенсиране на деца неприети в детски градини се извършва на всеки два месеца. Следващите срокове са – 05. май.; 05. юли.

Прикачени файлове

Кандидатстване за компенсации за неприети деца в в детски ясли

Уважаеми родители,

Срокът за кандидатстване за компенсации за неприети деца в детски ясли е 05.03.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно със заявлението:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон при (плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Заявление за компенсации може да изтеглите оттук – ЗаявлениеЯсли23г

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.03.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ