Skip to main content

Popular

Recent

Избори НС – 2021 г. ВАЖНО!

Във връзка с изтичането на на срока на 27.03.2021 г. /събота/ за отстраняване

на непълноти и грешки в избирателните списъци е организирано дежурство

в СО – район „Овча купел“. Писмените заявления до Кмета на района ще се

приемат в служба „ГРАО“ от 8:30 до 17:00 часа.

Открита е втора кампания по прием на формуляри за подмяна на печките на твърдо гориво

Възобновява се приемът на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в районната администрация.

Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

Документи за кандидатстване, условия за участие и допустими алтернативи за отопление може да се изтеглят от тук https://www.sofia.bg/opos

#МислиЧисто

 

Уведомление за инвестиционно намерение

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Удължава се срокът за подаване на проект за газификация или техническа схема

Столична община удължава срока за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати

С настоящото съобщение Столична община информира всички одобрени кандидати по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ , че срокът за предоставяне на:

 1. Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и (в случай на преминаване към отопление на газ); или
 2. Техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети (в случай на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза) се удължава до 09.12.2020 г.

Документите се предоставят в районната администрация по местонахождение на имота.

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ