Skip to main content

Popular

Recent

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услуга (позиция медиатор)

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация“ (позиция медиатор), по Проект „Социално включване, чрез създаване на общностни центрове за деца и семсейства в рискови групи на територията на Столична община.

www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=78102&nxt=0

www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=77589&nxt=25