Skip to main content

Popular

Recent

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услуга (позиция стоматолог)

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца“ (позиция стоматолог), по Проект „Социално включване, чрез създаване на общностни центрове за деца и семейстава в рискови групи на територията на Столична община.

www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=78103&nxt=0

www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=77590nxt=20