Skip to main content

Popular

Recent

Обявление за отдаване под наем

ОБЯВЛЕНИЕ

За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет за следния обект:

1.1 Терен часта собственост, отреден за открит охраняем паркинг с площ 2400,00 кв.м., попадащ в УПИ-I-осж,коо и траф., кв.3в, ж.к. „Овча Купел 1“, до бл. 504, АОС 590/1999 г.

Прикачени файлове