Skip to main content

Popular

Recent

Модернизация на трансевропейската пътна мрежа в България

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Модернизация на трансевропейската пътна мрежа в България: Позиция II – железопътна линия София – Перник – Радомир“. Железопътната линия е част от директната железопътна връзка на България с Република Гърция. Общата дължина на жп линията е 48,6км, като обслужва гарите – София, Захарна фабрика, Горна баня, Владая, Драгичево, Перник – разпределителна, Перник, Кракра, Батановци, и Радомир.

Електронен вариант на информацията е на разположение на следния линк:

www.rail-infra.bg/assets/Documents/offers/Обществен достъп/Info.OVOS.pdf

Информацията е на разположение в район Овча купел, стая № 8 – инж.Силвана Митева

Писмени становища и мнения се приемат в район Овча купел, техническо деловодство всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа за периода от 27.11.2015г. до 14.12.2015г. и МОСВ.