Skip to main content

Popular

Recent

Изграждане и оборудване на обединено детско заведение

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г. посл.изм и доп. ДВ бр. 3/2011)

         РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА                   

гр. София 1618 бул. „ Цар Борис III”  № 136 В

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има  инвестиционното предложение за реализация на „Изграждане и оборудване на обединено детско заведение за осем групи и кухненски блок и ограда в УПИ I, кв.20, м.”Овча купел-стара част”, ул.”Маестро Кънев”

За контакти: инж.Петър ТашевЗам.-кмет на район «Овча купел»Столична Община  

гр. София 1618бул. „ Цар Борис III”  № 136 В

тел. централа +359 2 955 44 62/232; тел. +359 2 855 61 61; факс +359 2 955 95 68;

email: sook@mail.bg

 

 

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул.”Цар БорисІІІ№ 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg