Skip to main content

Popular

Recent

Aвария, изискваща незабавно отстраняване, на подземно съоръжение на газоразпределителната мрежа

Уважаеми съграждани,
На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че поради авария, изискваща незабавно отстраняване, на подземно съоръжение на газоразпределителната мрежа, собственост на Овергаз Мрежи АД, ще бъде извършено аварийно разкопаване с цел възстановяване на авариралото съоръжение.
Разкопаването ще се извърши в град София, ул. ,,Народно хоро”, в уличното платно до кръстовището с ул. ,,Буземска”. Строително-ремонтните работи ще се извършат на 27.11.2018 г, а при неподходящи климатични условия – не по-късно от 29.11.2018 г. Разкъртените улични или тротоарни настилки ще бъдат възстановени в първоначален вид в деня на ремонта или при неподходящи климатични условия – не по-късно от 29.11.2018 г.

,,Овергаз Мрежи” АД