Skip to main content

Popular

Recent

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с наближаващия край на проекта екипите осъществяват ускорени монтажи на новите отоплителни устройства по проекта.

В тази връзка, до 20.12.2023 г. фирмата „Софекострой“ ЕАД, която осъществява демонтажа и предаването за последващо третиране на заменяните устройства на дърва и въглища, също ще осъществява дейността по ускорен график.

Столична община призовава гражданите, на които вече са монтирани новите отоплителни уреди, както и тези, които са включени в график за предстоящ монтаж, да окажат необходимото съдействие на екипите на фирмата, за да предадат стария си отоплителен уред.

Демонтажът на стария отоплителен уред на дърва и въглища се извършва от екипи на фирма „Софекострой“ ЕАД.