Skip to main content

Popular

Recent

СТАРТИРАТ ГОДИШНИТЕ ОБРАБОТКИ СРЕЩУ НАСЕКОМИ, КЪРЛЕЖИ И ГРИЗАЧИ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ.

Започват задължителните годишни обработки на тревните площи срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи: паркове, градини и междублокови пространства. Столичната община е създала необходимата организация за извършване на възможно най-ранни дезинсекционни обработки на нейната територията.
Всяка година Столичната регионална здравна инспекция прави предписание към Столична община за задължителните през годината видове обработки, като с оглед качествено и ефективно третиране всеки административен район актуализира общинските площи за обработка.

Предвид метеорологичните условия и ранното затопляне графиците за предстоящите обработките срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи са предвидени да започнат по-рано тази година. Предстои и допълнително третиране след няколко месеца, за което гражданите ще бъдат надлежно уведомени.

Екипите са в готовност да стартират дейностите на територията на Столичната община:
– на 20.03.2024 г. – започват обработките по парковете, като се стартира с Южен парк-3 и поетапно ще бъдат обработени всички останали паркове срещу ларви на комари по водоемите;
– на 21.03.2024 г. – започват обработките в районите „Витоша“ и „Панчарево“, както и в гробищните паркове и транспортни обекти, поетапно ще бъдат обработени всички останали райони срещу ларви на комари по водоемите;
– на 25.03.2024 г. – започват обработките срещу кърлежи на общинските тревни площи – стартира се в районите „Подуяне“, „Оборище“ и „Средец“, както и във всички паркове;
– на 11.04.2024 г. – започват вторите обработки срещу ларви на комари и обработка срещу гризачи;
– на 15.04.2024 г. – започват вторите обработки срещу ларви на комари и обработка срещу гризачи във всички паркове.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, като графиците за изпълнение са валидни при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Косенето на тревата е задължение на Столичната община. При дъжд, мъгла или други неподходящи метеорологични условия третирането ще бъде отложено.
Третираните терени се обозначават предварително с табели за вида обработка – използван препарат, карантинен период, фирма изпълнител и телефон за контакт.

ОБРАБОТКА НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КЪРЛЕЖИ

ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА 25.03-2024-10.04.2024г.

 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ
 
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА 21.03-05.04.2024г.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА 11.04-24.04.2024г.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА ГРИЗАЧИ
 
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА 15.04-13.05.2024г./ 29.04.-13.05.2024г.
ВАЖНО!
Обработките ще се извършват в климатични условия позволяващи дейността.