Skip to main content

Popular

Recent

СО Район Овча Купел търси да назначи специалист за длъжността младши експерт „социални дейности“ (по заместване)

I. Изисквания към кандидатите:

 1. Образователно-квалификационна степен: Професионален бакалавър;

 2. Професионален опит : не се изисква;

 3. Компютърни умения- работа с MS Office, Интернет и др.;

II. Отговорности:

 1. Отговаряне на запитвания, относно предлаганите от района социални услуги и проекти;

 2. Управление на документооборота на електронен и хартиен носител, свързан с изпълняваните от района проекти и социални услуги;

 3. Поддържане, систематизиране и актуализиране на документацията, свързана с изпълняваните от района проекти и социални услуги;

 4. Кореспонденция по имейл с различни институции;

 5. Подпомагане на работните процеси;

 6. Участие в екипната работа;

 7. Изпълнение на други задачи.

 8. Познаване на нормативната база

III. Указания към кандидатите:

 1. Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография /CV/;

 • Документ за завършено образование – копие;

 • Копие от документи доказващи трудовия стаж;

 • Други документи за допълнителни квалификации.

 1. Автобиография /CV за кандидатстване се подава в сградата на СО – район „Овча купел ул. „Любляна“ №50, I етаж – Деловодство или на e-mail address: so_ok@ovchakupel.bg;

 2. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.