Skip to main content

Popular

Recent

Публично оповестен конкурс За отдаване под наем за срок от 3 години на ученически бюфет и стол

Публично оповестен конкурс

За отдаване под наем за срок от 3 години на части от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

  • Ученически стол
  • Ученически бюфет – 1
  • Ученически бюфет – 2

Подробности в прикачения фаил

Прикачени файлове