Skip to main content

Popular

Recent

Публичен конкурс за Ученически бюфет в 149-то СОУ „Иван Хаджийски“

Обявление

За отдаване под наем за срок от 3 /три/ календарни години на част от имот – публична общинска собственост, по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

Обособена позиция 1. Ученически бюфет /с кетърингово хранене/, находящ се в 149-то СОУ „Иван Хаджийски“, ж.к. Овча купел 2 …

Прикачени файлове