Skip to main content

Popular

Recent

Правила и мерки за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ, КЪМ  БЛИЗКИТЕ И ДОМОВЕТЕ СИ!

БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ С ОГЪНЯ!

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожар в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.
Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ напомня, че отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност води до големи загуби на дом, имущество и ценности, а също така и застрашава живота на най-близките хора.
През отоплителния сезон се използват различни видове отопление, но каквото и да е то не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно им ползване:

 • При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки.
 • При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.
 • Използването на нестандартни или неизправни отоплителни уреди увеличават опасността от възникване пожари.
 • Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността и начина на монтаж.                                                                                                                                                                        Ето някои практични съвети, за недопускане на пожари през отоплителния сезон:                                                                                                                                                                                                            1.Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;2.Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди;3.Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;

  4.Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично, съгласно инструкциите на производителите;

  5.Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;

  6.Категорично е забранено употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;

  7.Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;

  8.Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

  9.Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали;

  10.Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

  Как да действаме в случай на възникнал пожар?

  1.Да запазим спокойствие!

  2.Да позвъним на тел. 112!

  3.Когато се свържем с диспечера, кратко, точно и ясно да обясним:

  – Къде е пожарът – адрес!

  – Какво гори!

  – Кой се обажда и телефон за обратна връзка!

  – Има ли застрашени хора!

  4.Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.

  5.При евакуация използвайте най-краткия, надежден и безопасен път.

  6.За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите!

  7.При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се ниско приведени.

  8.Ако пътят ви за евакуация е блокиран, останете в банята, а при невъзможност да стигнете до нея – в някои от стаите или на терасата.

  – Уплътнете пролуките около вратата с мокри хавлии, чаршафи, одeяла, парцали и други подобни. По този начин ще забавите проникването на дима в помещението, където се намирате.

  9.Ако е невъзможно да излезете от сградата, покажете се на прозореца или терасата, за да бъдете забелязани и за да можете да дишате чист въздух.

  10.Ако дрехите ви се запалят, не бягайте, а веднага ги съблечете. Ако това не е възможно спрете, легнете и се търкаляйте.

  11.Не се връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо!