Skip to main content

Popular

Recent

Писмо на СО – район „Овча купел“ до собствениците на ПИ с идентификатор 68134.4333.155

Писмо на СО – район „Овча купел“ до собствениците на ПИ с идентификатор 68134.4333.155 за спиране на процедурата до изясняване квотите на собственост във връзка с изплащане на парично обезщетение на правоимащите заради тунелно прокарване на трасето на обект „Трети метродиаметър“

Прикачени файлове