Skip to main content

Popular

Recent

!ОТМЕНЕНО! ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – ПРОЕКТ ЗА ПАРК „ КУКУРЯК“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЕКТ ЗА ПАРК „ КУКУРЯК“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 12.11.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо  СОУ в район „Овча купел” с адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7 ще се представи проект за парк „Кукуряк“ (Подробен устройствен план– изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59  60, 61a и 62 по плана на м.“Овча купел-актуализация“). Проектът  е изложен в сградата на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качен на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в стая 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

До 23.11.2020г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 03.12.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо  СОУ в район „Овча купел” с адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7  ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

https://www.sofia-agk.com/ServerFiles/Zoomify?url=esoft.portal%2FKUKURIAK%20PREDVARITELEN%20PROEKT%2FPRZ_Kukuriak.zif

Прикачени файлове